Vergoedingen

Alle ziekenfondsen (christelijke-, socialistische-, liberale- en onafhankelijke) vergoeden gedeeltelijk behandelingen bij een chiropractor wanneer deze aangesloten is bij de Belgische Vereniging van Ciropractors en alzo erkend is. Er zijn kleine verschillen wat betreft het aantal behandelingenen die vergoed worden tussen de ziekenfondsen onderling. Een aantal privéverzekeraars bieden eveneens terugbetaling aan bij chiropractie- behandelingen. Dit kan u steeds navragen bij uw betreffende ziekenfonds of privé/werkverzekeraar.

De Belgische Vereniging van Chiropractors (BVC) waarschuwt het publiek dat manipulaties ook uitgevoerd worden door onbevoegden. Die onbekwaamheid brengt gevaren met zich mee.

Het is raadzaam een chiroprator te raadplegen die lid is van de BVC, daar enkel zij die een diploma behaald hebben aan een universiteit die door de BVC erkend is, lid kan worden van de Belgische Vereninging van Chiropractors.

Alleen het getuigschrift geldig voor het lopende jaar, is een bewijs van lidmaatschap. De lijst van de regelmatig ingeschreven chiropractors kan verkregen worden op de zetel van de Belgische Vereniging van Chiropractors of de website: www.chiropraxie.org