Hoofdpijn

Iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Het is geen ziekte maar een klacht. Gelukkig is het meestal een goedaardige klacht. Maar ook een ernstige aandoening kan soms aan de basis van de hoofdpijn liggen. Men mag daarom hoofdpijn niet minimaliseren.

Er is een groot aantal soorten hoofdpijn gekend, waarvan spanningshoofdpijn de meest voorkomende vorm is. De kenmerken van spanningshoofdpijn zijn niet voor iedere patient hetzelfde, er zijn wel overeenkomsten. Meestal zit de pijn aan beide zijden van het hoofd. De pijn is dof, drukkend en voelt als een strakke band die om het hoofd zit. Ondanks het feit dat deze vorm van hoofdpijn veroorzaakt wordt door stress, kunnen chiropractoren deze patienten helpen. Stress kan namelijk tot een verhoogde spierspanning in de nek leiden. Hierdoor kan de beweeglijkheid van de wervels in de nek en bovenrug verminderen en omliggende zenuwen geirriteerd worden. De zenuwirritatie die vanuit de nek komt, is vaak mede oorzaak van deze spannings-hoofdpijn.

Niet alleen stress, maar ook een aanhoudende verkeerde houding, een auto-ongeluk (o.a. whiplash) of een val kan ook een oorzaak zijn van een lokale overbelasting van de nek met hoofdpijn tot gevolg.


Migraine

Is een andere vorm van hoofdpijn die optreedt bij ongeveer 10% van de bevolking en drie maal meer voorkomt bij vrouwen. Migraine is dikwijls familiaal. Het kan beginnen in de kinderleeftijd, puberteit of op jong volwassen leeftijd. De klachten nemen meestal af met ouder worden.

Patienten met mibraine zijn vaak overgevoelig voor licht en geluid en misselijk (al/dan niet met braken) vooraf gaande aan een aanval. Soms zijn er ook bepaalde voedingsstoffen (kaas, chocolade, alcohol) en medicijnen die geassocieerd worden met het uitlokken van migraine.

De oorzaak van migraine is waarschijnlijk te vinden in een verandering in de diameter van de bloedvaten in het hoofd. De zenuwen, die verantwoordelijk zijn voor de diameter van de hersenslagaders komen vanuit de bovenrug en nek en lopen naar de hernenen. Dus wervelblokkades in de nek en de bovenrug kunnen de oorzaak zijn van overprikkeling van het zenuwstelsel. Door correcties van deze wervelblokkades in nek en bovenrug kan de chiropractor de pijnlijke overlast die de migraine veroorzaakt verminderen.


Nek/shouder/armpijn

Nekklachten komen veel voor en kunnen verschillende oorzaken hebben. Deze kunnen plotseling ontstaan zijn na een trauma (vb. whiplash bij een auto-ongeluk) of een forse stretchbeweging van de nek, of langzaam door te weinig afwisseling in de houding (vb. werkhouding, computerhouding). Vanuit de nek lopen er zenuwen naar de arm. Een bewegingsstoornis in de nek kan tot irritatie van deze zenuwen leiden en resulteren in een stijve nek, een zeurende brandende pijn net onder de schedel of t.h.v. de nek- schouderlijn of in uitstraling naar de schouders en armen.

Een wervelblokkade in de nek kan mede oorzaak zijn van een tennis- of golfersarm. Tintelingen in de vingers of een krachtloos gevoel in de armen kunnen hun oorzaak in de nek hebben. Andere problemen als gevolg van een functiestoornis in de nek zijn: hoofdpijn, verminderd concentratievermogen, oorsuizingen en duizeligheid.

Chiropractoren zijn opgeleid in het behandelen van deze problemen. Vaak kunnen ze de pijn in korte tijd verlichten door de functiestoornis in de nek te herstellen. Hierdoor wordt de zenuwirritatie weggenomen en verdwijnen de pijn, tintelingen, stijfheid en andere symptomen.


Whiplash

Wordt veroorzaakt door een snelle, onverwachte beweging van nek en hoofd zoals bij een achterwaartse aanrijding, bruuske duw in de rug of een val voorover met het hoofd en kin omhoog. Dit kan letsel veroorzaken aan de wervels en weke delen van de nek zoals spieren, pezen, banden (ligamenten), bloedvaten en zenuwbanen. Deze beschadigingen zijn meestal niet zichtbaar op rontgenfoto's. de meest voorkomende klachten bij een whiplash trauma zijn: nekpijn, hoofdpijn, concentratieverlies, vermoeidheid, geheugenverlies, dubbel zien, stijfheid in de nek, tintelingen in vingers of armen.

De gevolgen van een whiplash openbaren zich vaak pas na een paar dagen. Bij anderen uiten de klachten zich pas na maanden of jaren die in sommige gevallen kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat men zich zo spoedig mogelijk na een ongeval laat onderzoeken door een chiropractor. Deze kan dan bepalen of een behandeling nodig is, waardoor de beweeglijkheid van de nekwervels zo goed en snel als mogelijk kan herstellen.


RSI

Staat voor "Repetitive Strain Injuries". Het betreft hier een verzamelnaam van klachten aan de pols, elleboog, arm, schouder en/of nek, vaak eenzijdig. Deze klachten worden meestal veroorzaakt door langdurig herhalen van dezelfde bewegingen. De meest bekende oorzaak is langdurig computerwerk met onaangepaste ergonomie met hoge werkdruk of stress. Hierdoor krijgen de spieren niet de kans zich te ontspannen en treedt er verzuring op, leidende tot spier- en gewrichtsklachten.

Aanvankelijk klaagt de patient over vermoeidheid, tintelingen, stijfheid of gevoellosheid in de hand of vingers. In het volgende stadium wordt de pijn hinderlijk en kan er ook krachtverlies optreden. De behandeling van RSI begint bij het zoeken naar de onderliggende oorzaak van de klacht. Vaak zit deze niet op de pijnplaats maar elders. Hierbij zal de chiropractor naast de pols en elleboog, ook de schouder en nek onderzoeken op blokkades en deze trachten op te heffen. Hierdoor wordt een situatie gecreeerd waardoor het zenuwstelsel opnieuw goed kan functioneren. Eveneens worden de overbelaste spieren behandeld. Daarnaast zal de chiropractor ook adviezen geven met betrekking tot werkhouding, werkplek, micropauzes, belasting/belastbaarheid.


Pijn in de bovenrug

ontstaat meestal geleidelijk als gevolg van een slechte houding, door herhaaldelijk en eenzijdig gebruik van de armen of te veel boven de macht werken. Een enkele keer heeft pijn in de bovenrug een plotse oorzaak zoals vertillen of onjuiste bewegingen. De pijn wordt veroorzaakt door een functiestoornis van de borstwervels en/of de ribben. Spieren worden extra belast, er ontstaat irritatie in de wervel- en/of wervelrib-gewrichten en omliggende zenuwen kunnen hierdoor overprikkeld worden . De zenuwirritatie kan een uitstraling- of een lokale pijn op de borst geven, een verkramping in de borst- en bovenrugspieren is eveneens mogelijk. De bovenrugpijn kan ook uitstralen naar de nek, armen en het hoofd. Hoesten, niezen en diep ademhalen kunnen pijnlijk zijn. De symptomen bij bovenrugproblemen kunnen op die van hartklachten lijken en voor ongerustheid zorgen. De chiropractor kan nagaan of de klachten samenhangen met rugproblemen.


Lage rug

Pijn in de lage rug komt veel voor. Maar liefst 80 % van de bevolking zal tenminste één keer in het leven lage rugpijn krijgen. Meestal wordt de lage rugpijn veroorzaakt door een slechte houding, overgewicht, te weinig beweging, een val of een schok maar ook stress en spanning. Dit kan een bewegingsstoornis van de tussenwervelgewrichten (facetgewrichten) tot gevolg hebben. Eventueel kan een tussenwervelschijf (discus) verkeerd belast worden door de wervelblokkage met beinvloeding van de omliggende structuren . Als gevolg hiervan worden de pijnzenuwen overprikkeld en functioneren de 'goede' bewegingszenuwen minder. Dit kan allerlei soorten pijn veroorzaken, van een zeurende tot stekende pijn in de rug en een uitstralende pijn naar de benen.

Rugpijn kan tijdens of vlak na een inspanning optreden, maar ook slechts na uren of dagen. Een chiropractor is deskundig in het behandelen van problemen van uw onderrug. Naast het behandelen van de klacht werkt de chiropractor ook preventief. Door een regelmatige controle-, ergonomische adviezen en aanzetten tot beweging kan men veelal herhaling voorkomen.


Verschot

Is de populaire naam voor acute lage rugpijn. Deze diagnose wordt vaak gegeven maar is niet specifiek. Een plotselinge verkeerde beweging, meestal een combinatie van een buig- en draaibeweging, kan leiden tot deze plotse rugpijn. De pijn gaat vaak samen met een verkramping van de onderrugspieren. Wanneer een 'verschot' niet (correct) wordt behandeld kan dit resulteren in terugkerende klachten. Ook als de symptomen over lijken te zijn is de oorzaak niet altijd verdwenen. Daarom is het belangrijk om de rug te laten controleren door de chiopractor na een aanval van acute rugpijn ter vorkoming van verdere klachten.


Bekkenklachten

Het bekken is de basis waar de wervelkolom op rust. Het bestaat uit 3 beenderen: het sacrum (of heiligbeen) en 2 os coxae (of heupbenen). Deze 3 beenderen zijn aan de achterzijde met elkaar verbonden door de sacro-iliacale gewrichten (SIG). Deze gewrichten zijn een veel voorkomende bron van pijnklachten. Het SIG kan te beweeglijk worden (hypermobiel) bijvb. na een zwangerschap en dan een bekkeninstabiliteit tot gevolg hebben. Het SIG kan ook geblokkeerd zijn, dit kan de onderliggende oorzaak van een bekkenscheefstand zijn. Als gevolg hiervan kunnen zijwaartse krachten op de rest van de wervelkolom ontstaan. Dit kan weer leiden tot problemen in de onderrug en eveneens resulteren in klachten in de bovenrug en nek. Pijn vanuit de SIG kan lokaal zijn, maar ook uitstraling geven thv de broeksriem, liespijn en pijn naar het schaambeen of uitstralen naar de voorzijde van het dijbeen.

Bekkenklachten en SIG-klachten zijn goed te behandelen door de chiropractor.


Discusprotrusie en discushernia

Zijn aandoeningen veroorzaakt door een beschadiging aan de tussenwervelschijf. Bij verkeerd tillen of door een slechte houding ondergaan de ringen (annulus) die de geleiachtige kern van de tussenwervelschijf omvatten enorme krachten. Uiteindelijk gaan enkele vezels het begeven en scheuren door. Hierdoor worden de ringen minder stevig en gaan deze naar achter uitpuilen. Men spreekt dan van een protrusie. Wanneer de ringen van de annulus verder inscheuren, wordt de geleiachtige substantie van de kern naar achter geperst zodat de tussenwervelschijf een lokale uitstulping gaat vertonen. Dit wordt dan een discushernia genoemd. Het uitpuilen van het discusmateriaal geeft echter niet altijd klachten. Er ontstaan pas problemen wanneer de uitstulping van een discus gaat drukken op pijngevoelige structuren, zoals een ligament of het buitenste ruggenmergvlies. Wanneer de uitstulping van de discus voldoende groot is, kan deze rechtstreeks op de zenuwwortel drukken: dan spreekt men van een zenuwwortelcompressie. Deze kan pijn veroorzaken die in het been uitstraalt: ischias. Hierdoor kan er krachtvermindering, gevoelsstoornissen ('voos' gevoel) en verminderde reflexen in het been optreden. Ischias, in de volksmond 'sciatique', is pijn waarvan de oorzaak meestal in de rug gelegen (vb. een discushernia, discusdegeneratie, wervelarthrose) is en die uitstraalt in het been.

Hernia's kunnen ook in de nek of bovenrug voorkomen, maar dit gebeurt minder vaak dan in de onderrug. Dikwijls denken mensen dat pijn in het been automatisch het gevolg van een hernia is. Het blijkt in de praktijk echter dat maar 10 % van de patienten met beenklachten een hernia hebben. Bij de overige 90% is de beenpijn niet herniagebonden. Een hernia is op klassieke rontgenfoto's niet te zien. Om een juiste diagnose te stellen wordt er een scan (CT of MRI) gemaakt. Over het algemeen wordt er bij een hernia voor een conservatieve/ niet-operatieve behandeling gekozen. Het is gebleken dat de behandeltechnieken door een chiropractor vaak heel doeltreffend zijn bij het wegnemen van de symptomen- en het genezen van een hernia. Een operatie wordt allen overwogen als er sprake is van progressieve zenuwuitval en /of onhoudbare pijn.

De oorzaak van vele rugproblemen is dikwijls gelegen in een jarenlang foutief en overdreven belasten van de rug op jongere leeftijd.


Baby's en kinderen

Bij baby's en kinderen kunnen zich ook al problemen aan de wervelkolom voordoen. Klachten ontstaan bij de geboorte of in de vroege jeugd door vallen, stoten, verkeerde houdingen, sportongelukjes en het dragen van een zware schooltas. Een chiropractor onderzoekt, behandelt en werkt preventief aan bewegingsstoornissen van de wervelkolom en aan de gevolgen hiervan op het zenuwstelsel. Doordat de behandelmethoden zijn aangepast aan de leeftijd, is het mogelijk baby's en kinderen te helpen.


Zwangerschap

Het is niet ongewoon dat vrouwen tijdens de zwangerschap klachten in de lage rug en het bekken krijgen door verandering in de hormoonspiegel, toename van het lichaamsgewicht en verandering van lichaamshouding. Als de klachten vroeg in de zwangerschap hevig zijn of behoorlijk belemmeren bij dagelijkse bezigheden, dan kan dit wijzen op een onjuist functioneren van de wervelkolom of het bekken. Chiropractie is een veilige behandelmethode tijdens de zwangerschap en vrouwen kunnen gedurende de gehele zwangerschap behandeld worden. Hierbij wordt de functie van de wervelkolom en het bekken onderzocht en indien nodig gecorrigeerd.