Eerste consult

De eerste afspraak begint met een vraaggesprek (anamnese) betreffende uw fysieke gezondheid en uw specifieke klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van orthopedische, neurologische en chiropractische testen. Hierbij wordt o.a. evenwicht, coordinatie, houding, spierkracht, reflexen, ... en de beweeglijkheid van de wervelkolom- en perifere gewrichten beoordeeld.

Vervolgens bekijkt de chiropractor uw radiografien of scannerfoto's (CT of NMRI) en bespreekt deze met de patient. De foto's maken het mogelijk eventuele pathologien en contra-indicaties uit te sluiten en op een veilige manier het skelet functioneel te normaliseren. Aan de hand van deze informatie spoort de chiropractor de storingen (blokkages) op in het lichaam welke mogelijk de oorzaak zijn van de klachten van de patient.

De chiropractor zal u vertellen of hij u kan helpen en wat u van de behandeling kan verwachten. Deze wordt dan meestal meteen gestart. Daarnaast is het mogelijk dat u oefeningen krijgt voorgeschreven en advies over een juiste houding.

Voor de patient komt het neer op meer behandelingen in het begin en minder behandelingen op het einde. Een effectieve behandeling kan na verloop worden afgebouwd. Een behandelplan kan je als het ware in 3 delen opsplitsen:

  1. De correctie fase:
  2. De patient krijgt dan frequent behandelingen gedurende een aantal weken. In die fase worden voornamelijk de correcties uitgevoerd en de bewegingsvrijheid van de wervelkolom hersteld welke leiden tot pijnvermindering en functionele verbetering.

  3. De stabiliserende fase:
  4. Dient om optimaal herstel te bereiken met geleidelijk meer tijd tussen de behandelingen in. In deze fase wordt het functioneren van de wervelkolom, de spieren en het aanpassingsvermogen van het zenuwstelsel door middel van oefeningen en behandelingen verder gestimuleerd.

  5. De onderhouds/preventieve fase:
  6. Hier wordt het aantal behandelingen verder afgebouwd, afhankelijk van de ernst van het letsel of de stoornis, het chronisch karakter van de klacht, de leeftijd van de patient, zijn algemene gezondheid en de levenswijze van de patient. Door de wervelkolom en andere gewrichten preventief te controleren en optimaal te laten funktioneren kan terugval van de klachten veelal voorkomen worden.